Viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Tâm Hộ Mệnh

Hãy đưa người có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế có chuyên môn về tim mạch sớm nhất có thể. Trong quá trình di truyển bệnh nhân tránh rung động mạnh để phòng ngừa vỡ mạch máu.

Sản phẩm được xác nhận bởi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y Tế theo số 3495/2015/ATTP-XNCB Ngày 30/12/2015

 

Hotline: 0917729916