Công ty TNHH Vĩnh Tiến được vinh dự nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao 2017.  

Sản phẩm của cty Vĩnh Tiến luôn đạt các tiều chuẩn chất lượng nhu HACCP và ISO-22000.  Sản phẩm của cty Vĩnh Tiến luôn được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao trên 10 năm.