Rượu Vang Nổ Vương Miện Nga

More Views

Rượu Vang Nổ Vương Miện Nga

102.000₫

Details

Rượu vang Nổ Nga có mầu đỏ, nồng độ cồn 11,5% 

Rượu vang Nổ dùng trong các dịp liên hoan, đám cưới.'

Khách hàng sử dụng phản hồi là rượu nổ to bọt nhiều và uống rất thích.